Privacyverklaring Zin-Geving 

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden  verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen jouw gegevens  opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en  hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

  1. Zin-Geving 

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Zin-Geving. Bij Zin-Geving kun je terecht voor  coaching/begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezondheid/voeding,  ontspanning/massages en vitaliteit.  

De persoonsgegevens die door Zin-Geving worden verzameld, zijn uitsluitend nodig voor de  doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.  

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.  Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij  ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via  deze privacyverklaring; 

  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
  • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in  gevallen waarin jouw toestemming is vereist; 
  • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te  kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 
  • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen  dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook  eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te  corrigeren of te verwijderen. 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via  onderstaande contactgegevens. 

info@zin-geving.nl | 06-22386368| Jade 4, 3643 AD Mijdrecht| BTW nummer NL 173244701B01|  KVK nummer 57566143

Deze privacyverklaring is opgesteld door een jurist van J Law en is in overeenstemming met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming.